Internetowa Wymiana Dokumentów

Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD) to mechanizm, który zapewnia bezpieczny przesył informacji pomiędzy dwoma niezależnymi instalacjami Comarch OPT!MA. Eliminuje potrzebę ręcznego przepisywania dokumentów, minimalizuje prawdopodobieństwo pomyłki oraz gwarantuje bezpieczeństwo współpracy przez Internet.
IWD znajduje zastosowanie w wielu codziennych sytuacjach biznesowych:
jest narzędziem współpracy pomiędzy firmą, a obsługującym ją Biurem Rachunkowym,
służy do przesyłu danych między placówką handlową a działem księgowym firmy,
pozwala dwóm niezależnym firmom przesyłać faktury elektroniczne.

Jak działa Internetowa Wymiana Dokumentów?
Ideą działania Internetowej Wymiany Dokumentów jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji pomiędzy jednostką prowadzącą sprzedaż w systemie Comarch OPT!MA z jednostką, która księguje ową sprzedaż również w systemie Comarch OPT!MA. Innowacyjność rozwiązania Internetowej Wymiany Dokumentów polega na zastosowaniu serwera wymiany jako pośrednika komunikacyjnego.
Współpraca polega na tym, że punkt sprzedaży wysyła przez Internet zaszyfrowane i podpisane dane ze swojej bazy na serwer uwierzytelniający, a następnie dział księgowy, również przez Internet, odbiera je i zapisuje w swojej bazie. Komunikacja może również odbywać się w druga stronę.

Zastosowanie:


1. Współpraca między firmą i Biurem Rachunkowym

Zastosowanie IWD w regularnej współpracy pozwala znacznie ograniczyć czas jaki użytkownicy poświęcają z jednej strony na przygotowanie i wysłanie dokumentacji, z drugiej zaś na ich ponowne, często ręczne wprowadzanie do programu. Użytkownicy mają przygotowane specjalne "skrzynki" zawierające informacje o dokumentach wysłanych, odebranych lub oczekujących na odebranie za pośrednictwem IWD. Dzięki ich zastosowaniu program sam pilnuje aby dane Klienta trafiały do właściwej bazy. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość seryjnego odbierania dokumentów z poziomu modułu Biuro Rachunkowe.
2. Przesyłanie danych między placówką handlową a działem księgowości

Funkcja ma zastosowanie kiedy przedsiębiorstwo posiada odległe placówki handlowe, oraz dział księgowy w centrali firmy. Warunkiem jest zapewnienie połączenia z siecią Internet. Dzięki usłudze IWD do sprawnego działania "rozproszonej" firmy nie trzeba budować specjalnej infrastruktury ani kupować dodatkowego oprogramowania.
3. Przesyłanie faktur elektronicznie

Opcja ta ma zastosowanie w przypadku, gdy dwie kooperujące ze sobą firmy używają Comarch OPT!MA. Mogą wówczas w prosty i wygodny sposób przesyłać między swoimi systemami faktury w formie elektronicznej a zawarte w nich dane są automatycznie zapisywane w bazie odbiorcy, dzięki czemu nie musi wprowadzać ich ręcznie. Jest to znakomite usprawnienie w codziennej pracy, które oprócz wymiernych korzyści w postaci oszczędności czasu, minimalizuje również prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłki.


4. Przesyłane dane

Za pośrednictwem IWD mogą być przesyłane różnego rodzaju dane zapisywane w bazie systemu Comarch OPT!MA, takie jak:


 • dokumenty handlowe,
 • dokumenty magazynowe,
 • dokumenty kasowo-bankowe,
 • informacje o płatnościach,
 • rozliczenia z kontrahentami,
 • lista pracowników,
 • lista kontrahentów,
 • lista banków,
 • atrybuty,
 • kategorie księgowe,
 • inne.

 

Bezpieczeństwo
Jedną z unikalnych cech IWD jest doskonałe zabezpieczenie przesyłanych danych, platforma dostępna dla użytkowników Comarch OPT!MA jest jedynym na rynku rozwiązaniem dającym tak wysoki poziom zabezpieczeń. Najwyższe standardy zabezpieczeń są osiągnięte m.in. dzięki zastosowaniu:
poufności danych uzyskiwanej dzięki podwójnemu systemowi szyfrowania (paczki danych są szyfrowane/deszyfrowane asymetryczne parą kluczy RSA oraz przesyłane szyfrowanym kluczem symetrycznym protokołem opartym o TSL 1.0/ SSL 3.0),
integralności danych zapewnionej dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego (paczki są podpisywane kluczem prywatnym strony wysyłającej) strona odbierająca ma pewność, że dane nie zostały zmodyfikowane,
zabezpieczeniom serwera takim jak wymuszanie silnych haseł, czy szyfrowanie całej transmisji uniemożliwiające przechwycenie hasła, uniemożliwiając nieautoryzowane usuwanie danych z serwera oraz wysyłanie na serwer.

Reklama
Reklama