Błąd
 • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Detal

Comarch OPT!MA Detal to specjalnie zaprojektowane okno obs?uguj?ce szybk? sprzeda? detaliczn?. Jest to aplikacja ?ci?le powi?zana z Comarch OPT!MA i maj?ca na celu uproszczenie pracy sprzedawcw do minimum. ?atwa obs?uga, wsp?praca z ekranami dotykowymi i czytnikami kodw kreskowych oraz niezwykle czytelny interfejs czyni z okna sprzeda?y detalicznej doskona?e narz?dzie do pracy w sklepach, punktach gastronomicznych czy firmach handlowych.
Funkcjonalny interfejs

Dla kogo?
Comarch OPT!MA Detal powsta? z my?l? u?atwienia obs?ugi detalicznych punktw sprzeda?y. Produkt kierowany jest do firm prowadz?cych handlow? dzia?alno?? detaliczn?, przede wszystkim do niewielkich sklepw, w ktrych jest jedno lub kilka stanowisk sprzeda?y.
Comarch OPT!MA Detal charakteryzuje si? prostot? i intuicyjno?ci? obs?ugi, wysok? wydajno?ci? oraz nowoczesnym i funkcjonalnym interfejsem. Poniewa? modu? jest skierowany g?wnie do sklepw detalicznych, domy?lna konfiguracja to proste stanowisko do szybkiego wystawiania paragonw, ktra jednocze?nie stanowi najwa?niejsz? funkcj? programu. Program jest obs?ugiwany zarwno poprzez klawiatur?, jak i za pomoc? myszy, co wi?cej zapewnia ergonomiczn? prac? na monitorach dotykowych (wykorzystywanych w terminalach POS).

Funkcjonalno?ci
Podstawowymi funkcjami programu Comarch OPT!MA Detal s?:


 • Ergonomiczne, szybkie wystawianie paragonw, rozlicznie ich oraz drukowanie na drukarce fiskalnej lub zwyk?ej,
 • Mo?liwo?? pracy na ekranach dotykowych oraz bez u?ycia mysz,
 • Mo?liwo?? skorzystania z ekranowej klawiatury numerycznej lub alfanumerycznej,
 • Wsp?praca z wieloma modelami drukarek fiskalnych, w trybie off-line i on-line,
 • Dowolna ilo?? form p?atno?ci,
 • Mo?liwo?? wystawiania wielu paragonw jednocze?nie na jednym stanowisku,
 • W?asne serie dokumentw,
 • Obs?uga kodw wagowych, drukowanych przez wag? metkuj?c?,
 • Wystawianie i wydruk faktur do paragonw,
 • Wystawianie KP/KW oraz podgl?d stanu kasy w dowolnym momencie,
 • Zestawienia paragonw i podsumowanie kasy,
 • Indywidualna konfiguracja sposobu pracy na ka?dym stanowisku sprzeda?owym,
 • Indywidualne prawa pracownikw w zale?no?ci od pe?nionej funkcji w pracy,
 • Pe?na integracja z programem Comarch OPT!MA
Mo?liwo?? pracy na ekranach dotykowych

Reklama
Reklama