Błąd
 • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Comarch OPT!MA

Comarch OPT!MA to program do obs?ugi mikro i ma?ych firm. Dzi?ki niemu prosto i szybko wystawisz faktury, obs?u?ysz magazyn, zaksi?gujesz dokumenty, naliczysz wyp?aty, rozliczysz si? z urz?dami, poprowadzisz sklep internetowy i wiele wi?cej.

Comarch OPT!MA nowoczesny program wspomagaj?cy zarz?dzanie firm?, ktrego g?wne zalety to:


 • pe?na integracja, czyli dane wpisujesz tylko jeden raz dzi?ki pracy na jednej bazie danych,
 • mo?liwo?? rozbudowy funkcjonalno?ci programu o dodatkowe modu?y, wraz z rozwojem firmy,
 • gwarancja zgodno?ci z obowi?zuj?cymi przepisami,
 • mo?liwo?? pracy jednostanowiskowej lub w sieci.

Wymagania sprz?towe i programowe
Program Comarch OPT!MA jest zbudowany i pracuje w oparciu o najnowsze technologie informatyczne. Jest to 32 bitowa aplikacja pracuj?ca w ?rodowisku Windows. Graficzny interfejs U?ytkownika oferuje komfort typowy dla aplikacji Windows, przy zapewnieniu mo?liwo?ci obs?ugi programu wy??cznie za pomoc? klawiatury.

Program pracuje w oparciu o baz? danych zgodn? z Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine lub SQL Server 2005 Express Edition. Nale?? one do najnowocze?niejszych, bezobs?ugowych i wydajnych serwerw zapewniaj?cych skalowalno?? i bezpiecze?stwo danych.

Wymagania sprz?towe i programowe:


 • Komputer z procesorem Intel Celeron 800 MHz;
 • 512 MB pami?ci RAM;
 • Nap?d DVD-ROM;
 • Drukarka pracuj?ca w systemie Microsoft Windows;
 • System operacyjny Microsoft Windows 2000, XP, Server 2003, 2008 *, Vista * oraz Windows 7 **;
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 lub wy?szy;
 • Sie? Microsoft Windows (mo?liwa praca jednostanowiskowa);
 • Protok? sieciowy TCP/IP;
 • Zalecana minimalna rozdzielczo?? ekranu to 1024x768.
 • w instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych.

  Uwaga:
  * Wp?yw na minimalne zalecane parametry maj? te? wymagania samego systemu operacyjnego, wyszczeglnione na stronie producenta. Dla systemw Microsoft Vista, Server 2008 oraz Windows 7 wymienione wymagania sprz?towe mog? okaza? si? niewystarczaj?ce dla poprawnej pracy programu Comarch OPT!MA (dla tych systemw zalecane minimalne wymagania to 1GB pami?ci RAM i procesor 1600MHz).
  ** W przypadku Windows 7 w wersji innej ni? polska konieczne jest zainstalowanie polskiego pakietu j?zykowego. Wymagania sprz?towe tak jak dla Windows Vista.
Reklama
Reklama