Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Rozwi?zanie sk?ada si? z kilku elementw. Ka?dy towar zapisany w programie Comarch OPT!MA ma nadany przez u?ytkownika kod kreskowy ( EAN-13 ). Z poziomu programu mo?emy wydrukowa? etykiet? towaru z kodem kreskowym, nazw?, cen?, logo firmy i ka?d? inn? wymagan? informacj?. Etykiety mog? by? drukowane technik? termiczn? ( mniej trwa?e ) i termotransferow?. Mo?emy drukowa? na wielu rodzajach no?nika, odpornych na czynniki atmosferyczne, temperatur?, chemi?, uszkodzenia mechaniczne itp.Wydruk wykonywany jest przy u?yciu specjalistycznej drukarki etykiet firmy Datamax. Wydrukowany na etykiecie kod mo?e by? odczytany przy u?yciu czytnikw kodw kreskowych, kolektorw danych, czytnika w rozwi?zaniu mobilnym itp.

Kolektory danych -inwentaryzatory

Urz?dzenie przeno?ne pozwalaj?ce szybko i bezb??dnie ( przy u?yciu kodw kreskowych ) przeprowadzi? inwentaryzacj? magazynu ( lub jego cz??ci ) lub wystawi? dokument sprzeda?y ( magazynier pobiera towary z rega?w, odczytuj?c ich kody kreskowe, po skompletowaniu zamwienia, jego zawarto?? w prosty sposb przesy?ana jest do programu CDN Optima, do dokumentu np. WZ, MM czy faktury.

Reklama
Reklama