Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Sklep internetowy

Na rynku dost?pnych jest wiele rozwi?za?. Cech?, ktra wyr?nia e-sklep firmy Comarch jest integracja z programem Comarch OPT!MA. Dane o towarach (opisy, ceny, zdj?cia itp.) znajduj?cych si? w OPT!MIE, w prosty sposb mog? by? przes?ane do sklepu internetowego. Z drugiej strony zarejestrowane w sklepie nowe zamwienia i dane klientw s? automatycznie widoczne w systemie.

Sklep jest zainstalowany na serwerach firmy Comarch, czyli nie musimy zajmowa? si? wydajno?ci?, pasmem, bezpiecze?stwem naszego serwera robi to dostawca us?ugi, my mo?emy skupi? si? na biznesie, p?ac?c tylko niewielk? op?at? miesi?czn?.

Reklama
Reklama