Biuro Rachunkowe

Moduł Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi staje się niezbędnym narzędziem w pracy każdego biura. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę operatora w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych baz (Klientów). Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch OPT!MA, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a operator może rozpocząć pracę w wybranej bazie Comarch OPT!MA bez konieczności dodatkowego logowania.
Informacje o bazie klienta

CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe umożliwia:
wykorzystanie indywidualnie definiowanych cech/atrybutów, za pomocą których można dokładnie opisać każdego kontrahenta, zgodnie z potrzebami biura,
wysłanie e-maila, wywołanie komunikatora typu Skype czy otwarcie strony internetowej Klienta – poprzez kliknięcie w wybrany atrybut,
sortowanie i grupowanie Klientów wg wybranych cech/atrybutów,
sprawdzenie etapów prac związanych z Klientami np. dostarczeniem czy zaksięgowaniem dokumentów,
integracji modułu Biuro Rachunkowe z modułem Obieg Dokumentów. Dzięki temu widoczne są wszystkie dokumenty wprowadzone w obu modułach. Użytkownik ma możliwość edytowania i usuwania już istniejących dokumentów oraz dodawania nowych,
wykonania operacji seryjnych jak np. obliczanie deklaracji, wydruki deklaracji, import dokumentów poprzez Internetową Wymianę Dokumentów,
rejestrowanie oraz analizowanie czasu pracy poświęconego na obróbkę danych poszczególnych klientów,
przygotowania wielu analiz w kontekście wskazanych baz klientów,
wykonania czynności administracyjnych, takich jak kopie bezpieczeństwa i konwersje baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych Comarch CDN OPT!MA,
eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.


Zobowiązania podatkowe klienta

Moduł Biuro Rachunkowe usprawnia codzienną pracę. Analizy jakie można przygotować są bardzo pomocne zarówno w przygotowaniu informacji dla klienta, jak również w sprawdzaniu rentowności współpracy z danym klientem. Comarch OPT!MA w połączeniu z modułem Biuro Rachunkowe to doskonałe narzędzie pracy dla każdego biura.


Analiza wprowadzonych dokumentów

Reklama
Reklama