Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Sprzeda? mobilna

Mo?liwo?? dotarcia do klienta jest tym, co daje przewag? w biznesie. Oferowane przez firm? CAMCOM rozwi?zanie sk?ada si? z komputera Pocket PC firmy HP, drukarki mobilnej ze zintegrowanym czytnikiem kodw kreskowych i oprogramowania do sprzeda?y mobilnej, wsp?pracuj?cego z programem Comarch OPT!MA. Ca?y zestaw wa?y poni?ej kilograma, jest ma?y, por?czny i pozwala na wystawienie dokumentw dostawy i sprzeda?y oraz kasowych u klienta.

Zalet? tego rozwi?zania jest te? cena, nawet o 50% ni?sza ni? dedykowanych rozwi?za? konkurencyjnych.

Reklama
Reklama